de geschiedenis van de Gemeente

De Protestantse wijkgemeente Oranjekerk in het Kleiwegkwartier is ontstaan op 1 juli 1988 als Samen-op-Weg gemeente toen de Gereformeerde Nassaukerk werd gesloten en besloten werd om in te trekken bij de Nederlands-Hervormde wijkgemeente van de Oranjekerk.

Een eerste samenwerking was er echter al in 1970 onder leiding van de predikanten Kranendonk en van der Wal. In 1985 wordt die samenwerking officieel vastgelegd door het tekenen van een pastorale samenwerkingsovereenkomst. Als eind 1987 door de Kerkenraad Algemene Zaken van de gereformeerde kerk Hillegersberg-Schiebroek wordt besloten om de Nassaukerk te sluiten komt het SOW proces in een stroomversnelling en wordt een exploita­tieovereenkomst gesloten met betrekking tot het gebouw. De beide wijkgemeenten blijven nog wel vallen onder de paraplu van hun centrale gemeenten.

Tijdens de eerste gezamenlijke dienst draagt Ds. Van der Wal de kanselbijbel van de Nassaukerk de Oranjekerk binnen. Samen met pastor L. van der Zwan geeft hij leiding aan het proces van eenwording. Wanneer Ds. van der Wal met emeritaat gaat en pastor van der Zwan in 1991 overlijdt breekt een moeilijke periode aan voor de gemeente. In de zomer van 1993 doet Ds. J. de Jong zijn intrede. Er worden duidelijk nieuwe accenten gelegd. In mei 1998 gaat hij met emeritaat vanwege het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. De dan al een jaar actieve beroepingscommissie heeft enkele mislukte beroepen te verwerken. In juni 2001 is de vreugde groot als Ds. G van den Dool uit Wapenveld een beroep op hem aanneemt. Op 16 september 2001 deed hij intrede.
Als kroon op het harde werken  gaven  Hervormde én de Gereformeerde Classis op 27 juni 2002 groen licht voor het vormen van de officiële federatie tot Samen-op-Weg gemeente. Met de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) werden we op 1 mei 2004 een 'Protestantse wijkgemeente in wording'. Op 28 februari 2007 werd het fusieproces tussen Hervormden en Gereformeerden in het noorden van Rotterdam afgerond en werden we, als onderdeel van Protestantse gemeente Rotterdam Noordrand, officieel de Protestantse Wijkgemeente Oranjekerk