Activiteiten en contacten

 • Kerkenraad
  In de wijkkerkenraad worden beslissingen op wijkniveau genomen. Lid van de wijkkerkenraad zijn ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en de predikant. Zij geven samen leiding aan het leven van de wijkgemeente.

 • Ontmoeten
  Ontmoeting staat centraal in de wijkgemeente Oranjekerk. We ontmoeten God in onze vieringen, maar in Hem ook elkaar in studiegroepen, bij maaltijden of koffieochtenden.

 • Jongeren
  “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst””. Als kerk proberen we zuinig te zijn op de jeugd die we hebben. Het zijn geen grote aantallen, maar zij vormen met elkaar wel de kerk van morgen. Het is zaak om met elkaar de aandacht te geven die de jeugd nodig heeft en die aandacht niet alleen een zaak te laten zijn van degenen die door hun taak actief betrokken zijn bij het jeugdwerk.

 • Facilitair
  Praktische adressen voor alles wat er in een kerk geregeld moet worden...

 • Team Groen
  ‘Duurzaamheid is een veel gehoord begrip – ook in de kerk. Met de Groene-Kerkenactie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat kerken elkáár kunnen stimuleren.