Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die tot doel heeft om persoonsgegevens te beschermen. De Algemene Kerkenraad (AK) coördineert de werkzaamheden rondom de AVG.

Als alle wijkgemeenten van de Noordrand hun input hebben gegeven, zal de AK een definitieve privacyverklaring opstellen. Als u nu vragen heeft over de privacywet en/of als u niet genoemd wil worden in een dienst, in de Sleutel of op de website, dan kunt u een bericht sturen aan de scriba.