Een groene bijbel

Een Groene Bijbel dankzij recycle-actie vrijwilligers NBG
De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in het najaar van 2016. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude bijbels ingezameld. Tijdens het Groen Gelovig-congres werd bij de ondertekening van de Groene Belofte een voorpublicatie gepresenteerd.

Recycle-actie vrijwilligers NBG
Vrijwilligers van het NBG reageerden daarop met groot enthousiasme. Er werden vele duizenden oude bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot nieuw bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus massaal meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studiebijbel.

Groen Gelovig-congres
Stefan van Dijk, hoofd uitgeven bij het Nederlands Bijbelgenootschap, tekende op 3 juni 2016 namens het NBG de Groene Belofte tijdens het Groen Gelovigcongres, dat georganiseerd werd door de ChristenUnie. Hij presenteerde daar ook de voorpublicatie van de Groene Bijbel.
Tijdens het congres ondertekenden diverse organisaties, waaronder Kerk in Actie, Tear en het NBG, de Groene Belofte. Daarmee onderstrepen de organisaties het belang van duurzaamheid en rentmeesterschap. Een citaat uit de belofte: ‘Wij zijn als rentmeesters verantwoordelijk voor het beschermen en verzorgen van de schepping. Dat is in deze tijd een enorme uitdaging en tegelijkertijd een prachtige roeping.’

Het belang van duurzaamheid
Stefan van Dijk  licht toe: ‘Het Nederlands Bijbelgenootschap erkent het belang van duurzaamheid en de roeping die wij als christenen hierin hebben. Daarom hebben wij de belofte ondertekend en brengen we ook de Groene Bijbel uit.’ 

Voorpublicatie Groene Bijbel
Tijdens het congres overhandigde Van Dijk de voorpublicatie van de Groene Bijbel aan Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 
Van Dijk: ‘We geloven dat de Bijbel ons kan inspireren om groen te leven. Met de Groene Bijbel bieden we de bijbellezer een groen perspectief op dit eeuwenoude boek. Bijvoorbeeld door teksten aan te wijzen die gaan over de manier waarop God en mens in de Bijbel omgaan met de natuur. Door verdiepende artikelen kom je meer te weten over de plaats van duurzaamheid en natuur in de Bijbel. We hopen dat deze uitgave mensen zal inspireren en motiveren tot een groene levensstijl.’
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem